Dodaj zgłoszenie Reklamacyjne

Wypełnij dokładnie pola formularza,

Jeżeli adres na który mamy odesłać naprawiony sprzęt jest inny niż podany w formularzu powyżej, wpisz go w polu "adres wysyłki"
UWAGA : Do paczki koniecznie dołącz kartę gwarancyjną !


Zgadzam się z warunkami zgłoszenia reklamacyjnego:

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest a2net Monika Kajkowska, ul Staszica 13, 68-200 Żary

2. Dane osobowe klientów korzystających z systemu reklamacyjnego przetwarzane sa wyłącznie w celu realizacji omawianej usługi.

3. Klient korzystający z systemu reklamacyjnego ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania korekty takich danych.

4. Udostępnienie danych osobowych przez klienta korzystającego z serwisu reklamacyjnego ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiazku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z systemu zgłaszania reklamacji nie będzie możliwe.


Uwagi dotyczące pakowania :

Sprzęt powinien być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

Pakowanie komputerów:

Komputer powinien być w stanie nienaruszonym, zapakowany w oryginalny/zamienny karton + dodatkowy zewnętrzny z wypełniaczem.

Pakowanie dysków twardych:

Dysk odsyłany na gwarancję powinien być zapakowany w kopertę bąbelkową, następnie zapakowany w karton; karton powinien zawierać wypełnienie np. gąbką, ścinkami, folią bąbelkową tak aby obłożony tym dysk nie zmieniał pozycji w kartonie. Nie stosując się do powyższych ustaleń pakowania dysków grozi utratą gwarancji!

Oświadczam, że zastosowałem się do uwag dotyczących pakowania sprzętu