Dodaj zgłoszenie Zwrotu

Wypełnij dokładnie pola formularza,


Zgadzam się z warunkami zgłoszenia zwrotu towaru:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest a2net Monika Kajkowska ul. Bukowa 2 68-200 Żary, Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu umożliwienia Ci pełnego korzystania ze sklepu internetowego A2net.pl Przysługują Ci w związku z tym wszystkie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Dane osobowe klientów korzystających z systemu zwrotów przetwarzane sa wyłącznie w celu realizacji omawianej usługi.

3. Klient korzystający z systemu obsługi zwrotów ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania korekty takich danych.

4. Udostępnienie danych osobowych przez klienta korzystającego z serwisu zwrotów ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiazku podawania swoich danych osobowych.


Uwagi dotyczące pakowania :

Sprzęt powinien być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).

Pakowanie komputerów:

Komputer powinien być w stanie nienaruszonym, zapakowany w oryginalny/zamienny karton + dodatkowy zewnętrzny z wypełniaczem.

Pakowanie dysków twardych:

Dysk odsyłany na gwarancję powinien być zapakowany w kopertę bąbelkową, następnie zapakowany w karton; karton powinien zawierać wypełnienie np. gąbką, ścinkami, folią bąbelkową tak aby obłożony tym dysk nie zmieniał pozycji w kartonie. Nie stosując się do powyższych ustaleń pakowania dysków grozi utratą gwarancji!

Oświadczam, że zastosowałem się do uwag dotyczących pakowania sprzętu